Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaOgłoszenia - aktualności
Gmina Czerwonak - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Przeglądasz wpisy z kategorii aktualności

Wyniki Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 r.

6 dni temu


Pula całego budżetu, przeznaczonego na realizację zadań w Czerwonackim Budżecie Obywatelskim na rok 2025 wynosi 400 000 zł brutto i została podzielona na dwie kategorie:• w pierwszej kategorii kwotowej (projekty o wartości mniejszej lub równej 50 000 zł brutto) przeznacza się 100 000 zł brutto,

• w drugiej kategorii kwotowej (projekty o wartości większej niż 50 000 i nie przekraczającej 150 000 zł brutto) przeznacza się 300 000 zł brutto.

 

W tegorocznej edycji Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszonych zostało 13 projektów, ale tylko 8 z nich zostało poddanych pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 1341 osób, z czego 258 z nich oddało nieważne głosy. Ostatecznie głosowanie zakończyło się z wynikiem 2715 ważnych głosów.

Przedstawiamy zwycięskie projekty w tegorocznej edycji Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego:

 

W wyniku głosowania, które trwało od 14 czerwca do 14 lipca 2024 r. w pierwszej kategorii kwotowej, w której zostało zaprezentowanych 5 projektów wygrały następujące projekty:

- Impuls dla serca – zakup defibrylatorów dla szkół podstawowych w Czerwonaku, Kicinie, Koziegłowach i Bolechowie

Ilość ważnych głosów: 461, kwota projektu: 43 550 zł

Projekt zakłada umieszczenie AED na zewnątrz budynku szkół. Automatyczny defibrylator (AED) to przenośne urządzenie, które analizuje rytm serca osoby, u której nastąpiło zatrzymanie krążenia. Po przeprowadzeniu badania, urządzenie samo sygnalizuje czy wymagane jest użycie impulsu defibracyjnego, a jeżeli zachodzi taka konieczność, dobiera jego odpowiednią wielkość. Jego obsługa jest na tyle łatwa, że może być wykorzystywane przez osoby niewykwalifikowane. Zakup takiego sprzętu zapewni bezpieczeństwo nie tylko uczniom i pracownikom szkół, ale także mieszkańcom Gminy Czerwonak podczas uroczystości, zajęć sportowych czy wyborów, które odbywają się w budynkach szkół.


- Ratujemy Życie Razem AED w naszej społeczności

Ilość ważnych głosów: 386, kwota projektów: 48 000 zł

Projekt zakłada instalację urządzeń AED i ich oznakowanie za pomocą specjalnych tablic informacyjnych w czterech lokalizacjach: przy kładce pieszo-rowerowej w Owińskach, w miejscu o dużym natężeniu ruchu pieszych i rowerzystów; na budynku remizy strażackiej OSP Promnice, w centralnej części miejscowości; w Annowie, oddalonym znacząco od głównej drogi, co wydłuża czas oczekiwania na pomoc medyczną; na budynku Klubu Kogucik dla mieszkańców Bolechówka i Potasz, czyli w centralnym punkcie obu tych miejscowości. Instalacja AED w wyżej wymienionych lokalizacjach znacząco zwiększy szanse na ratunek życia w przypadku nagłych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Wybrane lokalizacje gwarantują, że urządzenia AED będą dostępne dla szerokiej grupy mieszkańców.

 

W drugiej kategorii kwotowej ze zgłoszonych 3 projektów największą liczbę głosów uzyskały:

- Modernizacja małego boiska przy Szkole Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego “Grota” w Koziegłowach

Ilość ważnych głosów: 414, kwota projektu: 62 100 zł

Projekt ma na celu odnowienie małego boiska, przeznaczonego dla młodszych dzieci. Boisko ma wymiary: 21 x 12 metrów i wyłożone jest sztuczną trawą. Po ponad 20 latach użytkowania nawierzchnia boiska jest w opłakanym stanie. Należy zdjąć starą nawierzchnię, w jej miejsce położyć nową sztuczną trawę, a następnie zainstalować dwie małe bramki piłkarskie o wymiarach 120 x 80 cm. Dodatkowy zakup dwóch przenośnych koszy do gry w koszykówkę dla dzieci sprawi, że boisko zyska również charakter wielofunkcyjny. W szkole uczy się obecnie 860 uczniów, z czego około 500 w klasach 1-4. Spora grupa, bo aż około 200 uczęszcza do świetlicy. Kiedy tylko pogoda na to pozwala, dzieci spędzają czas na dworze. Z tego boiska, tak jak i z innych urządzeń znajdujących się przy szkole, korzystają również dzieci niebędące uczniami, przychodzące z rodzicami w godzinach popołudniowych, aby aktywnie spędzać czas.

 

- Miniskatepark w Owińskach w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Owińskach

Ilość ważnych głosów: 377, kwota projektu: 144 624 zł

Projekt ma na celu budowę miniskateparku przy Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego

w Owińskach dla dzieci i młodzieży jeżdżących na hulajnogach, rolkach, wrotkach, deskorolkach i rowerach. Najbliższy skatepark znajduje się w Koziegłowach, dotarcie do niego wymaga dojazdu samochodem lub autobusem i zajmuje dużo czasu. W okolicach Owińsk, Bolechówka, Potasz, Annowa czy Miękowa nie ma tego typu atrakcji, a spędzanie czasu na powietrzu w ten sposób jest popularne wśród naszych młodych mieszkańców. Zaletą tego projektu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży możliwości korzystania z ruchu i rekreacji na świeżym powietrzu, integracja dzieci w bezpiecznym miejscu w otoczeniu szkoły, zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu oraz danie szansy dorosłym na wspólne z dziećmi spędzanie wolnego czasu w aktywny sposób.

Szczegółowe informacje dostępne są na witrynie: https://czerwonak.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski/wyniki


Więcej
WYNIKI GŁOSOWANIA (5).png

Spektakl pt. Asterix ratuje Obelixa

20 dni temu12 dni temu

 

Sołectwo Bolechowo-Osiedle zaprasza dzieci na spektakl pt. "Asterix ratuje Obelixa", który odbędzie się 12 lipca 2024 r. o godz. 18:00 przy barze "U Konara" - ul. Graniczna, Bolechowo-Osiedle.

Więcej
Asterix ratuje Obelixa - 12 lipca 2024.png

KOMUNIKAT KĄPIELISKOWY NR 8/2024

miesiąc temu

W załączeniu przesyłamy komunikat kąpieliskowy 8/2024 Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 czerwca 2024 r. informujący o jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli funkcjonujących na terenie województwa wielkopolskiego w sezonie kąpielowym 2024 r.

Aktualne informacje o jakości wody w kąpieliskach można uzyskać bezpośrednio u organizatorów kąpielisk oraz w serwisie kąpieliskowym funkcjonującym w postaci aplikacji internetowej na stronie https://sk.gis.gov.pl/

Jednocześnie Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina, iż ze względu na możliwość występowania ujemnych skutków zdrowotnych, nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach, co może świadczyć o silnym zakwicie glonów lub sinic w zbiornikach wodnych.


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO


tel.: 519 877 191

e-mail: [email protected]

Więcej
Informacja.jpg

Aktywne wakacje z ZHP

miesiąc temu

ZHP Hufiec Czerwonak zaprasza wszystkie dzieci na letnie półkolonie “Aktywne wakacje z ZHP” w terminie od 24 do 28 czerwca 2024 r., w godzinach od 7.00 do 16.00 w Szkole Podstawowej w Czerwonaku na ul. Rolnej.

Zgłoszenia mailowe: [email protected] lub telefoniczne 602 655 003.


Po zgłoszeniu wysyłamy maila z kartą uczestnika, danymi do przelewu (wystawiamy faktury) oraz szczegółowym programem.


Zapewniamy zajęcia programowe, obiad oraz zdrowe przekąski owocowo-warzywne.

W programie m.in:

- zajęcia survivalowe, gry terenowe,

- leśny Escape Room, budowanie szałasów,

- zajęcia edukacyjne w lesie, rozpalanie ogniska,

- turnieje gier planszowych,

- pływanie motorówką,

- zajęcia z pierwszej pomocy

- zajęcia sportowo-rekreacyjne,

- zajęcia taneczne,

- wycieczki do kina, nowego ZOO, Grodu w Pobiedziskach, Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.


Koszt 550 zł.


Zapraszamy serdecznie!

Więcej

Mycie pojemników na odpady

2 miesiące temu

Informujemy, że mycie pojemników na odpady zmieszane odbędzie się w czerwcu br (pierwotnie planowane było na maj).

Specjalistyczny pojazd wykonawcy będzie poruszał się za pojazdem odbierającym odpady zmieszane i wykona usługę mycia pojemników, tuż po ich opróżnieniu.

Przepraszamy za utrudnienia.

UG Czerwonak

Więcej

Wystartował profil: Zielony Czerwonak

3 miesiące temu

22 kwietnia, w Dniu Ziemi, wystartował na Facebooku profil: Zielony Czerwonak.

Nowy fanpage to przestrzeń łącząca miłośników „zielonych” inicjatyw, w której będą dzielić się swoimi EKO pomysłami, relacjami i działaniami z terenu gminy Czerwonak.

Zapraszamy wszystkich:

* mieszkańców,

* stowarzyszenia,

* instytucje,

* przedsiębiorców

do dzielenia się swoimi eko-działaniami i budowania "zielonej społeczności gminy".

Materiały do publikacji można wysyłać bezpośrednio przez profil: „Zielony Czerwonak” lub mailowo: [email protected]

Profil jest odpowiedzią na rekomendację mieszkańców, wypracowaną podczas Czerwonackiego Panelu Obywatelskiego.

Link do profilu: https://www.facebook.com/profile.php?id=61558381660946

Więcej
Zielony Czerwonak.jpg

Nowy wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

4 miesiące temu


W związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz. U. poz. 351) informujemy, że wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy należy składać na urzędowym formularzu, którego wzór określony został we wskazanym powyżej rozporządzeniu link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240000351/O/D20240351.pdf


W związku z powyższym od 27 marca 2024 r. obowiązuje nowy wzór formularza dla powyżej wymienionego wniosku zgłaszanego do Urzędu Gminy Czerwonak, który udostępniony jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.czerwonak.pl/6847/dokument/7876

Więcej
151118564_3555137791272727_2715878864206791958_n.jpg

Komunikat CSWLąd. o strzelaniach na terenie poligonu Biedrusko w miesiącu marcu 2024 r.

5 miesięcy temu

W załączeniu przedstawiamy komunikat Komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, informujący o strzelaniach na terenie poligonu Biedrusko

w miesiącu marcu 2024 r. oraz przypominający o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa na terenie poligonu.

Zgodnie z treścią tego komunikatu, na terenie poligonu Biedrusko, od dnia 01.03.2024 r. do dnia 31.03.2024 r., od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 – 15:00 i 18:00 – 00:00, odbywać się będą strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz środków pozoracji pola walki. Dodatkowo, w systemie całodobowym, mogą odbywać się ćwiczenia dynamiczne, obejmujące swoim zasięgiem obszar całego poligonu,

W miesiącu marcu 2024 r. nie są planowane strzelania z użyciem uzbrojenia, dla którego strefa bezpieczeństwa obejmuje rzekę Wartę i w związku z tym istniała by potrzeba zamknięcia dla żeglugi wodnej odcinka rzeki Warty znajdującej się w granicach poligonu Biedrusko (na odcinku od km 209,50 do km 216).

Na terenie poligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania indywidualne i zbiorowe w rejonie obwodów łowieckich 116, 181 i 186 kół łowieckich nr 79 „Orzeł”, nr 81 „Drop” i nr 86 „Sokół”, jak również swoją działalność prowadzą saperzy realizujący interwencyjną neutralizację przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych różnego pochodzenia.

OSTRZEGAMY, ŻE PRZEBYWANIE NA TERENIE OŚRODKA SZKOLENIA POLIGONOWEGO CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU (TEREN POLIGONU W BIEDRUSKU) STWARZA REALNE ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA I ZDROWIA.

Ze względów bezpieczeństwa teren poligonu wojskowego Biedrusko jest objęty całkowitym zakazem wstępu dla osób nieuprawnionych, w tym dla ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego, a także wszelkich form turystyki i rekreacji.

Na tym terenie obowiązuje też zakaz zbierania runa leśnego i łowienia ryb. Zakaz ten obowiązuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, również, gdy nie ma strzelań na poligonie.

Na terenie poligonu nie są wytyczone żadne drogi publiczne, drogi leśne dopuszczone do ruchu publicznego, drogi/ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy edukacyjne, itp.

Odcinek "Pierścienia rowerowego wokół Poznania" przebiegający po drodze asfaltowej Złotniki - Biedrusko uległ likwidacji w dniu 22.12.2018 r., a przemieszczanie się tą trasą jest traktowane jak wykroczenie.


Osobną kwestią pozostaje dostęp turystów do rezerwatu "Śnieżycowy Jar", który znajduje się na terenie poligonu Biedrusko. Rejon rezerwatu znajduje się w strefie bezpieczeństwa strzelnicy, czyli w rzeczywistości w strefie upadku pocisków, przez co z oczywistych względów dostęp do niego jest bardzo ograniczony. Rezerwat był dostępny dla osób cywilnych w wybrane weekendy podczas kwitnienia śnieżycy wiosennej. Ponowne udostępnienie rezerwatu planowane jest na przełomie zimy i wiosny 2024 roku.

Rezerwat leży w rejonie upadku pocisków, wobec czego przebywanie na jego terenie jest szczególnie niebezpieczne.

Ze względu na zaplanowane strzelania na poligonie Biedrusko informacje o możliwości wejścia w dany weekend będą publikowane w każdy PIĄTEK na FB Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych oraz Nadleśnictwa Łopuchówko.

Wszelkie aktualności znaleźć można na stronie internetowej:https://lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/qyZ4/content/rezerwat-przyrody-sniezycowy-jar-2024

Zapraszamy do zapoznania się z całością załączonego komunikatu.


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Więcej
Komunikat.jpg

Jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej w Gminie Czerwonak

5 miesięcy temu

Osoby chcące zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej w Gminie Czerwonak zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacji w tym zakresie pod linkiem https://czerwonak.pl/pl/mieszkaniec/informacje/wybory-samorzadowe-2024-96/jak-zostac-czlonkiem-obwodowej-komisji-wyborczej-w-gminie-czerwonak/6466

Więcej

Informacja o ćwiczeniu taktycznym z wojskami pk. DRAGON-24

5 miesięcy temu

Szanowni Państwo,

informujemy, że w pierwszej połowie 2024 roku NATO Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) - Dowództwo Połączonych Sił Sojuszniczych w Europie organizuje na starym kontynencie największe od kilkudziesięciu lat ćwiczenie wojskowe pk. STEADFAST DEFENDER 2024 (STDE24) będące federacją kilkunastu ćwiczeń narodowych (sojuszniczych), w tym polskiego ćwiczenia pk. DRAGON-24.

Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. DRAGON-24 jest ćwiczeniem narodowym,wieloszczeblowym, wielodomenowym z udziałem sił międzynarodowych, prowadzonym na terytorium Polski (na poligonach i w terenie przygodnym) w terminie od 25 lutego do 14 marca 2024 r. Jego głównym celem będzie doskonalenie zdolności do reagowania na zagrożenia militarne i niemilitarne podczas kryzysu i otwartego konfliktu zbrojnego. W ćwiczeniu weźmie udział ok. 20 tys. żołnierzy (w tym ok. 5 tys. żołnierzy z państw sojuszniczych) oraz ponad 3,5 tys. jednostek sprzętu wojskowego.

Biorąc pod uwagę skalę zaangażowanych sił i środków, scenariusz zagrożeń i planowane do realizacji epizody taktyczne będzie to w ocenie SHAPE największe i najważniejsze ćwiczenie w ramach STDE24. Scenariusz ćwiczenia zakłada realizację większości zadań w ścisłym współdziałaniu z elementami pozamilitarnych struktur obronnych państwa.

Kluczowym przedsięwzięciem w czasie ćwiczenia DRAGON-24 będzie przeprowadzenie taktycznego marszu drogowego (tzw. marszu dofrontowego) po drogach i w terenie przygodnym.

Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach zostanie skoordynowany w sposób jak najmniej utrudniający bieżący ruch. Kolumny będą eskortowane i zabezpieczane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego, we współpracy z Policją.

Kierowcom zwracamy uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności. Przypominamy, że nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.

Prosimy także o ochronę danych, nie publikowanie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Więcej
Komunikat.jpg

Bezpłatne badanie mammograficzne w Czerwonaku

6 miesięcy temu

Dnia 7 marca 2024 r. przy Dworcu Kolejowym na ul. Gdyńskiej 53 w Czerwonaku przeprowadzane przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Decyzją Ministra Zdrowia do badania refundowanego przez NFZ mogą przystąpić Panie w wieku od 45 do 74 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań.

 

Zapisy na badania prowadzone są pod numerem telefonu: 68 41 41 411 (od 8.00 do 16.00: pn.- pt.)

 

Przygotowanie do badania

 

Badanie można wykonać bez żadnego przygotowania. Najlepiej zgłosić się w dwuczęściowym ubraniu, tak, by łatwo można było rozebrać się do pasa. W tym dniu nie powinno się używać dezodorantu, talku, balsamu ani kremu w okolicy górnej połowy ciała.

Podczas badania pierś układana jest na małej podstawce i dociskana plastikową płytką od góry oraz z boku, co pozwala uzyskać dwa obrazy. Ucisk ten trwa zaledwie kilka sekund.

 

Dlaczego warto robić mammografię?

 

Mammografia może wykryć zmiany od 2 do 4 lat wcześniej, zanim staną się one jawne klinicznie. Naturalny przebieg raka sutka jest zwykle bardzo długi i dlatego uważa się, że rak piersi jest chorobą przewlekłą. Poczynając od pierwszej komórki, która uległa przemianie złośliwej, w większości przypadków guz osiąga średnicę 1 cm w ciągu 7 - 8 lat. Stała kontrola piersi daje ogromną szansę wykrycia wczesnych zmian i zastosowania leczenia.

 

Więcej
Czerwonak.jpg

Konkurs "Inwestycja z perspektywą" - zagłosuj na kładkę pieszo-rowerową przez rzekę Wartę w Owińskach

6 miesięcy temu

Ruszyło głosowanie internetowe w konkursie Serwisu Samorządowego PAP na najlepszą samorządową inwestycję współfinansowaną z Funduszy Europejskich. Laureatów konkursu "Inwestycja z perspektywą" wybiorą internauci.

Zapraszamy do oddawania głosów na naszą kładkę pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Owińskach! Wystarczy kliknąć na link i oddać swój głos https://samorzad.pap.pl/node/220224 Możliwe jest wielokrotne oddawanie głosów.

Wygrają samorządy, na których opis projektu zagłosuje najwięcej internautów w porównaniu do liczby mieszkańców (według stanu na 1 stycznia 2023 roku podanej przez Główny Urząd Statystyczny). Głosowanie konkursowe potrwa do poniedziałku, 19 lutego, do godz. 12.00.

Więcej informacji: https://tiny.pl/c3zz1


fot. kładki M.Deckert

Więcej
DJI_0403-topaz-denoise.jpg

Komunikat CSWLąd. o strzelaniach na terenie poligonu Biedrusko w miesiącu lutym 2024 r.

6 miesięcy temu

W załączeniu przedstawiamy komunikat Komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, informujący o strzelaniach na terenie poligonu Biedrusko w miesiącu lutym 2024 r. oraz przypominający o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa na terenie poligonu.

Zgodnie z treścią tego komunikatu, na terenie poligonu Biedrusko, od dnia 01.02.2024 r. do dnia 29.02.2024 r., od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 – 15:00 i 18:00 – 00:00, odbywać się będą strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz środków pozoracji pola walki. Dodatkowo, w systemie całodobowym, mogą odbywać się ćwiczenia dynamiczne, obejmujące swoim zasięgiem obszar całego poligonu,

W miesiącu styczniu 2024 r., w nw. dniach i godzinach, są planowane strzelania z użyciem uzbrojenia, dla którego strefa bezpieczeństwa obejmuje rzekę Wartę i w związku z tym istnieje potrzeba zamknięcia dla żeglugi wodnej odcinka rzeki Warty znajdującej się w granicach poligonu Biedrusko (na odcinku od km 209,50 do km 216):

1. w dniu 01.02.2024 r. w godz. 08:00 - 15:00

                                    w godz. 18.00 - 00:00

2. w dniu 06.02.2024 r. w godz. 18:00 - 00:00

3. w dniu 12.02.2024 r. w godz. 08:00 - 15:00

4. w dniu 13.02.2024 r. w godz. 08:00 - 15:00

5. w dniu 14.02.2024 r. w godz. 08:00 - 15:00

                                    w godz. 18.00 - 00:00

6. w dniu 15.02.2024 r. w godz. 18:00 - 00:00

7. w dniu 20.02.2024 r. w godz. 18:00 - 00:00

Na terenie poligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania indywidualne i zbiorowe w rejonie obwodów łowieckich 116, 181 i 186 kół łowieckich nr 79 „Orzeł”, nr 81 „Drop” i nr 86 „Sokół”, jak również swoją działalność prowadzą saperzy realizujący interwencyjną neutralizację przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych różnego pochodzenia.

OSTRZEGAMY, ŻE PRZEBYWANIE NA TERENIE OŚRODKA SZKOLENIA CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU (TEREN POLIGONU W BIEDRUSKU) STWARZA REALNE ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA I ZDROWIA.

Ze względów bezpieczeństwa teren poligonu wojskowego Biedrusko jest objęty całkowitym zakazem wstępu dla osób nieuprawnionych, w tym dla ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego, a także wszelkich form turystyki i rekreacji.

Na tym terenie obowiązuje też zakaz zbierania runa leśnego i łowienia ryb. Zakaz ten obowiązuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, również, gdy nie ma strzelań na poligonie.

Na terenie poligonu nie są wytyczone żadne drogi publiczne, drogi leśne dopuszczone do ruchu publicznego, drogi/ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy edukacyjne, itp.

Odcinek "Pierścienia rowerowego wokół Poznania" przebiegający po drodze asfaltowej Złotniki - Biedrusko uległ likwidacji w dniu 22.12.2018 r., a przemieszczanie się tą trasą jest traktowane jak wykroczenie.


Osobną kwestią pozostaje dostęp turystów do rezerwatu "Śnieżycowy Jar", który znajduje się na terenie poligonu Biedrusko. Rejon rezerwatu znajduje się w strefie bezpieczeństwa strzelnicy, czyli w rzeczywistości w strefie upadku pocisków, przez co z oczywistych względów dostęp do niego jest bardzo ograniczony. Rezerwat był dostępny dla osób cywilnych w wybrane weekendy podczas kwitnienia śnieżycy wiosennej. Ponowne udostępnienie rezerwatu planowane jest na przełomie zimy i wiosny 2024 roku.

Rezerwat leży w rejonie upadku pocisków, wobec czego przebywanie na jego terenie jest szczególnie niebezpieczne.


Zapraszamy do zapoznania się z całością załączonego komunikatu.


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Więcej
Komunikat.jpg

Kontrole szamb

6 miesięcy temu

Informujemy, że zgodnie z art. 6. pkt 1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych (posiadają szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków), są obowiązani do posiadania umowy z firmą asenizacyjną oraz rachunków za wywóz nieczystości.

Przypominamy, również ,że zgodnie z art. 6 pkt. 5a i 5aa wyżej wymienionej ustawy trwają kontrole posiadania umów oraz dowodów uiszczania opłat. 

Kopie umów i rachunków można przekazać do Urzędu Gminy Czerwonak wypełniając deklarację na stronie

https://deklaracje.czerwonak.pl/

Więcej
3711szamboekologicznejpg.jpg

Godziny funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w okresie świątecznym

7 miesięcy temu

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położony w Bolechowie przy ul. Poligonowej 1A, będzie nieczynny w sobotę poprzedzającą Wigilię Bożego Narodzenia, tj. 23.12.2023 r. oraz w sobotę poprzedzającą sylwestra, tj. 30.12.2023 r.

 

Zespół ds. Gospodarki Odpadami


Więcej

Zasady ewakuacji dla ludności

8 miesięcy temu

Szanowni Państwo,


Informujemy, że na stronie Urzędu Gminy Czerwonak w zakładce Niezbędnik/Zarządzanie Kryzysowe/Porady i instrukcje dla mieszkańców/ zostały zamieszczone „Zasady ewakuacji dla ludności”.

Dokument został opracowany w trakcie powiatowo – gminnego ćwiczenia obronnego pk. „WIZYTACJA”, które zostało zorganizowane i przeprowadzone w dniach od 24 października do 28 października 2028 r. przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

W opracowaniu tego dokumentu uczestniczyli pracownicy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz pracownicy urzędów gmin z terenu powiatu poznańskiego odpowiedzialni za zarządzanie kryzysowe.

Zapraszamy do zapoznania się z ww. opracowaniem.


Jednocześnie, zapraszamy także do zapoznania się z innymi materiałami zamieszczonymi w ww. zakładce dotyczącymi sposobów zachowań w możliwych sytuacjach kryzysowych.


Link do zakładki: https://czerwonak.pl/pl/mieszkaniec/informacje/1/test-/889


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Więcej
Komunikat.jpg

Użytkowanie przenośnych agregatów prądotwórczych

8 miesięcy temu

Szanowni Państwo !Uprzejmie informujemy, że w dyspozycji sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli są przenośne agregaty prądotwórcze do wykorzystania przez mieszkańców w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowych związanych z brakiem dostaw energii elektrycznej (zasilanie urządzeń podtrzymujących życie, zasilanie w energię elektryczną hydroforni do poboru wody, itp.). Agregaty zostały zakupione i przekazane w użyczenie sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli w 2017 r. przez komórkę odpowiedzialną w Urzędzie Gminy Czerwonak za zarządzanie kryzysowe.

Użyczone przenośne agregaty prądotwórcze FOGO FH 4001R są zasilane benzyną. Moc znamionowa 3,80 KW. Pojemność zbiornika paliwa około 5,3 litra, zużycie paliwa około 2,2 litra/godzinę. Agregaty posiadają dwa gniazda biorcze prądu jednofazowego (230 V).

W celu ich czasowego nieodpłatnego pozyskania i eksploatacji należy kontaktować się bezpośrednio z właściwymi terytorialnie do miejsca zamieszkania (siedziby szkoły, przedszkola) sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli.


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Więcej
Komunikat.jpg

Utrudnienia związane z odbiorem odpadów komunalnych w miejscowości Miękowo

8 miesięcy temu

W związku z remontem przejazdu kolejowego pomiędzy Czerwonakiem a Miękowem mogą wystąpić utrudnienia związane z odbiorem odpadów komunalnych w miejscowości Miękowo. Informujemy, że odpady których nie uda się odebrać dziś zostaną odebrane w dniu jutrzejszym tj. 21.11.2023 r.

 

Zespół ds. Gospodarki Odpadami


Więcej

W sobotę (18.11 ) PSZOK w Bolechowie będzie nieczynny.

8 miesięcy temu

W najbliższą sobotę PSZOK w Bolechowie będzie nieczynny. Aktualnie na terenie EKO-TOM prowadzony jest remont nawierzchni drogi dojazdowej, a w dniu 18.11.2023 r. planowane są prace konserwacyjne drogi dojazdowej przy PSZOK co uniemożliwia jego otwarcie.

 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Więcej

17.11.2023 - remont przejazdu Kolejowego w Miękowie

8 miesięcy temu

W związku z remontem przejazdu Kolejowego w Miękowie od 17.11, od godziny 23:00 do 20.11 do godziny 4:00 nie będą kursowały pociągi na odcinku Bolechowo-Czerwonak.

Koleje wielkopolskie w tym czasie uruchomia zastępcza komunikację autobusową.

 

Na czas remontu przejazdu kolejowego wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu.

Przez Miękowo mogą przejechać jedynie autobusy komunikacji zbiorowej oraz mieszkańcy Miękowa dla pozostałych pojazdów wprowadzono zakaz przejazdu przez ul. Kolejową , Ogrodową , Słowackiego i Na Skarpie w Miękowie.

Oznakowane są objazdy dla pojazdów do 30T przez Biedrusko a dla pojazdów o większej masie przez Oborniki drogą krajową nr 11

 

Informujemy również o korekcie rozkładu jazdy - sprawdź

 

W

Więcej

Bezpłatne badanie mammograficzne w Czerwonaku

8 miesięcy temu

13 grudnia 2023 r. przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonaku przeprowadzane przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Decyzją Ministra Zdrowia od listopada br. do badania refundowanego przez NFZ mogą przystąpić Panie w wieku od 45 do 74 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań.

 

Zapisy na badania

Zapisy na badania prowadzone są pod numerem telefonu: 68 41 41 411 (od 8.00 do 16.00: pn.- pt.)

 

Przygotowanie do badania

Badanie można wykonać bez żadnego przygotowania. Najlepiej zgłosić się w dwuczęściowym ubraniu, tak, by łatwo można było rozebrać się do pasa. W tym dniu nie powinno się używać dezodorantu, talku, balsamu ani kremu w okolicy górnej połowy ciała.

Podczas badania pierś układana jest na małej podstawce i dociskana plastikową płytką od góry oraz z boku, co pozwala uzyskać dwa obrazy. Ucisk ten trwa zaledwie kilka sekund.

 

Dlaczego warto robić mammografię?

Mammografia może wykryć zmiany od 2 do 4 lat wcześniej, zanim staną się one jawne klinicznie. Naturalny przebieg raka sutka jest zwykle bardzo długi i dlatego uważa się, że rak piersi jest chorobą przewlekłą. Poczynając od pierwszej komórki, która uległa przemianie złośliwej, w większości przypadków guz osiąga średnicę 1 cm w ciągu 7 - 8 lat. Stała kontrola piersi daje ogromną szansę wykrycia wczesnych zmian i zastosowania leczenia.

 

Więcej
CZERWONAK - 13.12.2023 r.jpg

Ankietowe badanie jakości życia i usług publicznych w gminie Czerwonak

9 miesięcy temu

Urząd Gminy Czerwonak przeprowadza ankietowe badanie jakości życia i usług publicznych w gminie Czerwonak. Ankieterzy zapytają między innymi o ocenę takich aspektów funkcjonowania gminy jak ochrona środowiska, bezpieczeństwo, edukacja, sport czy kultura.

Badanie służy analizie stopnia realizacji wybranych celów ze Strategii Rozwoju Gminy Czerwonak oraz ocenie jakości życia w gminie w opiniach jej mieszkańców.


W celu realizacji badania będą się z Państwem kontaktować ankieterzy z firmy Centrum Badań Terenowych Anna i Radosław Meissner s.c., których zadaniem będzie zebranie opinii na temat kluczowych elementów działania gminy. Ankiety są anonimowe, a zebrane dane zostaną wykorzystane tylko w zbiorczych statystykach.


Zachęcamy do udziału w badaniu i szczerych odpowiedzi. Wyniki badania pomogą nam jeszcze skuteczniej odpowiadać na Państwa potrzeby i oczekiwania.

Więcej
jak_sie_zyje2 — kopia.jpg

Gmina Czerwonak rozbiła 'zielony bank'

9 miesięcy temu

Podczas uroczystej 14. gali konkursu: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” nagrodzone zostało prawie 100 projektów.

Aż 4 nagrody trafiły do gminy Czerwonak, za działalność prowadzoną na jej terenie:

 

 

Głównym celem konkursu jest popularyzacja proekologicznych przedsięwzięć oraz aktywizacja lokalnych środowisk. Konkurs skierowany był do gmin i powiatów oraz podległych im instytucji, a także organizacji, podmiotów gospodarczych i organizacji pożytku publicznego zarejestrowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego.

 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym oraz dziękujemy za podejmowane tak ważne działania ekologiczne!

Więcej
20231107_143132.jpg

Bezpłatny warsztat dla rodziców

9 miesięcy temu

Jeśli Chcesz dowiedzieć się jak:


 •  konstruktywnie reagować na agresywne zachowania dziecka,
 •  radzić sobie ze swoimi emocjami, gdy czujesz, że tracisz nad sobą kontrolę,
 •  rozumieć przyczyny trudnych zachowań dzieci i jak reagować, by usunąć źródło problemu,
 •  uczyć dziecko rozumienia swoich emocji, ich regulacji i samokontroli,
 •  w sposób odpowiedni do wieku i możliwości dziecka komunikować się z nim, aby nawiązywać współpracę,
 •  jak chronić dzieci podczas rozstania/ rozwodu rodziców,
 •  być świadomym i lepszym rodzicem,

oraz uzyskać odpowiedź na wiele innych nurtujących Cię pytań związanych z opieką i wychowaniem dziecka przyjdź na warsztaty z kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, które rozpoczynają się 6 listopada 2023 roku.


Warsztaty organizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku, a prowadzone będą przez pracowników Komitetu Ochrony Praw Dziecka.


Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Więcej
pexels-pixabay-236164.jpg

Akcja Narodowego Badania Poziomu Cukru 2023

9 miesięcy temu

Zapraszamy na akcję Narodowego Badania Poziomu Cukru, która odbędzie się 9 listopada w Czerwonaku.

 

Czas akcji: 9 listopada 2023 r. w godz. 10:00-16:00 

Lokalizacja: Czerwonak, ul. Leśna 1

Miejsce akcji: parking przy aptece partnerskiej Świata Zdrowia APTEKA ALBA nr 4 Mobilny Gabinet Fundacji Neuca. 

Proponowana obsada gabinetu: 1 pielęgniarka i 1 osoba niemedyczna

Oczekiwana liczba osób z przebadanym poziomem cukru: 60-100

Zadania mobilnego gabinetu: 

 • pomiar poziomu glukozy 
 • edukacja 
 • ankieta NBPC 
 • materiały edukacyjne dot. cukrzycy

 

Organizatorem akcji jest Fundacja Neuca.

 

14 listopada przypada Światowy Dzień Cukrzycy, dlatego przyjrzyjmy się jej bliżej…

Szacuje się, że blisko 2,7 milionów dorosłych Polaków – w wieku 20 -79 lat – żyje z cukrzycą. Prawie 1,7 mln osób pozostaje niezdiagnozowanych. Co roku z powodu cukrzycy i związanych z nią powikłań umiera ponad 50 tysięcy osób.

Cukrzyca to cywilizacyjna choroba metaboliczna, charakteryzująca się podwyższonym stężeniem cukru we krwi. Cukrzyca związana jest z nieprawidłowym wydzielaniem i/lub działaniem insuliny w organizmie.

Cukrzyca to grupa chorób o charakterze przewlekłym, ich przyczyną są zaburzenia wydzielania insuliny. W przypadku cukrzycy niezwykle istotne jest jej wczesne rozpoznanie oraz właściwa kontrola choroby, które pozwalają zapobiec powikłaniom i prowadzić aktywne życie.

 

Rodzaje cukrzycy:

 1. cukrzyca typu 1 – charakteryzuje się niedoborem insuliny. Diabetyk wymaga leczenia insuliną.
 2. cukrzyca typu 2 – typowe dla niej jest zaburzone działanie i/lub wydzielanie insuliny.
 3. cukrzyca ciążowa – może wystąpić u kobiet w ciąży, po urodzenia dziecka podwyższony poziom glukozy wraca do normy
 4. inne rodzaje cukrzycy – występują w przebiegu różnych chorób lub wynikają z uwarunkowań genetycznych.

 

Objawy cukrzycy, na co zwrócić uwagę:

 1. problemy skórne,
 2. nadmierne pragnienie,
 3. suchość w ustach,
 4. częste oddawanie moczu,
 5. zaburzenia lipidowe,
 6. zakażenia grzybicze i drożdżakowe,
 7. przemęczenie, rozdrażnienie i nerwowość,
 8. problemy ze wzrokiem i słuchem.
 9.  

Do najczęstszych powikłań cukrzycy należą:

 1. nefropatia,
 2. choroba wieńcowa,
 3. niewydolność serca,
 4. hipoglikemia,
 5. retinopatia prowadząca do zaburzeń widzenia,
 6. cukrzycowa choroba nerek prowadząca do niewydolności i konieczności leczenia nerkozastępczego,
 7. neuropatia cukrzycowa będąca często przyczyną zespołu stopy cukrzycowej i amputacji kończyn z jej powodu,
 8. nowotwory przewodu pokarmowego, narządów kobiecych, dróg moczowych, krwi i układu limfatycznego.

Prewencja powikłań cukrzycy to przede wszystkim szybka trafna diagnoza, edukacja i dobór optymalnej farmakoterapii.

 

Jak sobie pomóc?

- regularna samokontrola stężenia glukozy we krwi - wykonywane odpowiednio często pomiary za pomocą glukometru, pomagają lekarzowi monitorować rozwój choroby i dobrać odpowiednie leczenie, a pacjentowi utrzymać prawidłowy poziom glukozy oraz lepiej zrozumieć chorobę,

- prawidłowy sposób żywienia - istotne są przede wszystkim: regularność posiłków, kontrola spożywanych porcji i kalorii oraz wybieranie produktów, które zapewnią organizmowi odpowiednią ilość białka, tłuszczu, witamin oraz składników mineralnych. Szczegółowe zasady żywienia diabetyk powinien ustalić indywidualnie z lekarzem.

- aktywność fizyczna - regularny ruch u pacjentów z cukrzycą przynosi wiele korzyści, m.in. pomaga zmniejszyć masę ciała, podnosi wydolność układu krążenia, wzmacnia układ ruchu i poprawia samopoczucie.

 

 

Więcej
diabetes-1724617_1280.jpg

W gminie Czerwonak powstaje Młodzieżowa Rada Gminy Czerwonak!

9 miesięcy temu

Inicjatywa utworzenia młodzieżowej rady podjęta została podczas Forum Samorządów Uczniowskich, które odbyło się dwukrotnie w 2022 r. W związku ze zgłoszoną potrzebą, Wójt złożył wniosek do Rady Gminy Czerwonak o utworzenie Młodzieżowej Rady, a ta 25 maja br. podjęła uchwał, wyrażającą zgodę.

 

 • Młodzieżowa Rada Gminy to organ konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, wyrażający stanowisko w imieniu młodzieży mieszkającej na terenie gminy Czerwonak.
 • Rada liczy od 13 do 17 członków.
 • Kandydatem do Rady może zostać każdy mieszkaniec gminy Czerwonak, który ukończył 13. rok życia i nie ukończył 18. roku życia w roku, w którym odbywają się wybory.
 • Kandydatem do Rady może zostać:

* osoba, która uczęszcza do jednej ze szkół znajdujących się na terenie gminy Czerwonak - kandydat składa kartę zgłoszenia wraz ze zgodą na kandydowanie w szkole, w której realizuje obowiązek szkolny,

* osoba niezrzeszona - kandydat składa kartę zgłoszenia, zgodę na kandydowanie oraz listę poparcia zawierającą minimum 10 podpisów młodzieży, która ukończyła 12. rok życia i nie ukończyła 18. roku życia w roku, w którym odbywają się wybory, do Gminnej Komisji Wyborczej w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak.

 • Zgłoszenia do Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak można składać w terminie od 30 października 2023 r. do 17 listopada 2023 r.
 • Wybory do Młodzieżowej Rady odbędą się w obwodach utworzonych na obszarze gminy. Każda szkoła na terenie gminy to jeden obwód. Dodatkowo utworzone zostaną obwody: w siedzibie Urzędu Gminy oraz w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach – tu głosować będzie młodzież niezrzeszona czyli nie uczęszczająca do szkół na terenie gminy Czerwonak.
 • Prawo do głosowania ma każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 12. rok życia i nie ukończył 18. roku życia w roku, w którym odbywają się wybory.
 • Formularze można pobrać w Urzędzie Gminy Czerwonak pokój 108, w szkołach znajdujących się na terenie gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: TUTAJ


Więcej
po poprawkach.jpg

Warsztaty Bliżej Siebie, Bliżej Dziecka

9 miesięcy temu

Warsztaty "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ DZIECKA"- cykl 4 spotkań po 3 h, przeznaczony dla rodziców, którzy chcieliby pracować nad swoją relacją i umocnić więź z dzieckiem, przyjrzeć się i lepiej poznać rodzicielstwo bliskości, wymienić się doświadczeniami, wątpliwościami i problemami związanymi ze swoją rolą. Dowiedzieć się jak wspierać swoje dziecko, słuchać i rozumieć. 

 

1) JA I MOJE EMOCJE- podczas tych zajęć przyjrzymy się czym są i skąd biorą się nasze emocje jako ludzi i jako rodziców, dowiemy się czy mamy wpływ na to co przeżywamy i co możemy zrobić, aby zbudować dobre relacje z sobą oraz innymi. 

2) ZROZUMIEĆ EMOCJE DZIECKA- w czasie spotkania dowiemy się jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami oraz jak wspierać je w przeżywaniu emocji. 

3) CO ZAMIAST KAR I NAGRÓD- na spotkaniu dowiemy się czy kary i nagrody są skuteczne, a jeśli nie to czy i jakie są inne sposoby "na wychowanie" dziecka. 

4) GRANICE W RODZINIE- będziemy rozmawiać o tym jak możemy komunikować swoje granice oraz jak możemy uczyć dzieci rozpoznawać granice swoje i innych. 

 

Terminy: 10.11.2023 godz. 16-19, 24.11.2023 godz. 16-19, 8.12.2023 godz. 16-19, 9.12.2023 godz. 16-19. Warsztaty realizowane w Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach. 

 

Warsztaty organizowane są przez Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak w ramach projektu „Bliżej siebie, bliżej dziecka” dofinansowanego ze środków Powiatu Poznańskiego. Koszt udziału to 40 zł od osoby za cały cykl warsztatów. 

Więcej
30883warsztatyblizejsiebieblizejdzieckapdf.jpg

W gminie Czerwonak powstaje Młodzieżowa Rada Gminy Czerwonak! Zgłoś swoją kandydaturę.

9 miesięcy temu

Inicjatywa utworzenia młodzieżowej rady podjęta została podczas Forum Samorządów Uczniowskich, które odbyło się dwukrotnie w 2022 r. W związku ze zgłoszoną potrzebą, Wójt złożył wniosek do Rady Gminy Czerwonak o utworzenie Młodzieżowej Rady, a ta 25 maja br. podjęła uchwał, wyrażającą zgodę.

 

 • Młodzieżowa Rada Gminy to organ konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, wyrażający stanowisko w imieniu młodzieży mieszkającej na terenie gminy Czerwonak.
 • Rada liczy od 13 do 17 członków.
 • Kandydatem do Rady może zostać każdy mieszkaniec gminy Czerwonak, który ukończył 13. rok życia i nie ukończył 18. roku życia w roku, w którym odbywają się wybory.
 • Kandydatem do Rady może zostać:

* osoba, która uczęszcza do jednej ze szkół znajdujących się na terenie gminy Czerwonak - kandydat składa kartę zgłoszenia wraz ze zgodą na kandydowanie w szkole, w której realizuje obowiązek szkolny,

* osoba niezrzeszona - kandydat składa kartę zgłoszenia, zgodę na kandydowanie oraz listę poparcia zawierającą minimum 10 podpisów młodzieży, która ukończyła 12. rok życia i nie ukończyła 18. roku życia w roku, w którym odbywają się wybory, do Gminnej Komisji Wyborczej w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak.


 • Zgłoszenia do Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak można składać w terminie od 30 października 2023 r. do 17 listopada 2023 r.
 • Wybory do Młodzieżowej Rady odbędą się w obwodach utworzonych na obszarze gminy. Każda szkoła na terenie gminy to jeden obwód. Dodatkowo utworzone zostaną obwody: w siedzibie Urzędu Gminy oraz w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach – tu głosować będzie młodzież niezrzeszona czyli nie uczęszczająca do szkół na terenie gminy Czerwonak.
 • Prawo do głosowania ma każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 12. rok życia i nie ukończył 18. roku życia w roku, w którym odbywają się wybory.
 • Formularze można pobrać w Urzędzie Gminy Czerwonak pokój 108, w szkołach znajdujących się na terenie gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: TUTAJ


Więcej
pexels-antoni-shkraba-5306449.jpg

Konsultacje społeczne Planu Budowy Dróg Gminnych dla sołectwa Kicin w zakresie ulicy Kościelnej

9 miesięcy temu

Urząd Gminy Czerwonak informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych, na podstawie Zarządzenia nr 267/2023 Wójta Gminy Czerwonak, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Planu Budowy Dróg Gminnych dla Sołectwa Kicin w zakresie ulicy Kościelnej. Mieszkańcy Sołectwa Kicin, mogą wziąć udział w konsultacjach poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zadane w ankiecie stanowiącej załącznik do przedmiotowego zarządzenia. Link do Zarządzenia oraz ankiety zamieszczony został poniżej. Sposoby składania wypełnionych ankiet, podane zostały w Zarządzeniu i składać je można wyłącznie w terminie od 19 października 2023 r. do 3 listopada 2023 r.

Szczegóły: TUTAJ

 

Więcej

Internetowy System Rezerwacji Wizyt w Urzędzie Stanu Cywilnego i Dowodach Osobistych.

10 miesięcy temu

Drodzy Mieszkańcy!


Informujemy, że w celu usprawnienia obsługi klientów oraz skrócenia czasu oczekiwania w urzędzie na załatwienie sprawy został uruchomiony Internetowy System Rezerwacji Wizyt.

W ramach przygotowanej usługi można umówić wizytę w Urzędzie Stanu Cywilnego i Dowodach Osobistych.

 

Zachęcamy do korzystania z systemu umawiania wizyt na stronie: https://rezerwacja.czerwonak.pl

Więcej
komunikat2.jpg

Komunikat CSWLąd. o strzelaniach na terenie poligonu Biedrusko w miesiącu październiku 2023 r.

10 miesięcy temu

W załączeniu przedstawiamy komunikat Komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, informujący o strzelaniach na terenie poligonu Biedrusko w miesiącu październiku 2023 r. oraz przypominający o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Zgodnie z treścią tego komunikatu, na terenie poligonu Biedrusko od dnia 01.10.2023 r. do dnia 31.10.2023 r., od poniedziałku do soboty w godz. 6:00 – 18:00 i 18:00 – 00:00, odbywać się będą strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz środków pozoracji pola walki.

W miesiącu październiku 2023 r., w nw. dniach i godzinach, są planowane strzelania z użyciem uzbrojenia, dla którego strefa bezpieczeństwa obejmuje rzekę Wartę i w związku z tym istnieje potrzeba zamknięcia dla żeglugi wodnej odcinka rzeki Warty znajdującej się w granicach poligonu Biedrusko (na odcinku od km 209,50 do km 216):

1. w dniu 16.10.2023 r. w godz. 08:00 - 15:00

2. w dniu 17.10.2023 r. w godz. 08:00 - 15:00

3. w dniu 18.10.2023 r. w godz. 08:00 - 15:00

                                  w godz. 18:00 - 00:00

5. w dniu 19.10.2023 r. w godz. 08:00 - 15:00

                                  w godz. 18:00 - 00:00


Na terenie poligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania indywidualne i zbiorowe w rejonie obwodów łowieckich 116, 181 i 186 kół łowieckich nr 79 „Orzeł”, nr 81 „Drop” i nr 86 „Sokół”, jak również swoją działalność prowadzą saperzy realizujący interwencyjną neutralizację przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych różnego pochodzenia.

OSTRZEGAMY, ŻE PRZEBYWANIE NA TERENIE OŚRODKA SZKOLENIA CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU (TEREN POLIGONU W BIEDRUSKU) STWARZA REALNE ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA I ZDROWIA.

Ze względów bezpieczeństwa teren poligonu wojskowego Biedrusko jest objęty całkowitym zakazem wstępu dla osób nieuprawnionych, w tym dla ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego, a także wszelkich form turystyki i rekreacji.

Na tym terenie obowiązuje też zakaz zbierania runa leśnego i łowienia ryb. Zakaz ten obowiązuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, również, gdy nie ma strzelań na poligonie.

Na terenie poligonu nie są wytyczone żadne drogi publiczne, drogi leśne dopuszczone do ruchu publicznego, drogi/ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy edukacyjne, itp.

Odcinek "Pierścienia rowerowego wokół Poznania" przebiegający po drodze asfaltowej Złotniki - Biedrusko uległ likwidacji w dniu 22.12.2018 r., a przemieszczanie się tą trasą jest traktowane jak wykroczenie.


Osobną kwestią pozostaje dostęp turystów do rezerwatu "Śnieżycowy Jar", który znajduje się na terenie poligonu Biedrusko. Rejon rezerwatu znajduje się w strefie bezpieczeństwa strzelnicy, czyli w rzeczywistości w strefie upadku pocisków, przez co z oczywistych względów dostęp do niego jest bardzo ograniczony. Rezerwat był dostępny dla osób cywilnych w wybrane weekendy podczas kwitnienia śnieżycy wiosennej. Ponowne udostępnienie rezerwatu planowane jest na przełomie zimy i wiosny 2024 roku.

Rezerwat leży w rejonie upadku pocisków, wobec czego przebywanie na jego terenie jest szczególnie niebezpieczne.


Do organów uprawnionych do kontrolowania zasadności przebywania na terenie poligonu zaliczają się: żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Żandarmerii Wojskowej, a także Straż Leśna, Policja i Straż Gminna, a także pracownicy formacji ochronnych CSWLąd. (SUFO).


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Więcej
Komunikat.jpg

Sprawdź gdzie znajduje się Twój lokal wyborczy

10 miesięcy temu

Nastąpiła zmiana kilku lokalizacji lokali wyborczych w gminie Czerwonak.

Sprawdź gdzie znajduje się Twój lokal wyborczy:

https://czerwonak.pl/pl/mieszkaniec/informacje/aktualnosci/sprawdz-gdzie-znajduje-sie-twoj-lokal-wyborczy/5809

Więcej
pobrane.jpg

Zmiana terminów mycia pojemników na odpady zmieszane dla mieszkańców Promnic i Szlachęcina.

10 miesięcy temu

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z problemami technicznymi, Urząd Gminy informuje o zmianie terminów mycia pojemników na odpady zmieszane dla mieszkańców Promnic i Szlachęcina.

Usługa którą pierwotnie przewidziano na 5 września 2023, odbędzie się 3 października br. 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 61 654 42 99

Więcej

Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców gminy Czerwonak

10 miesięcy temu

Gmina Czerwonak kontynuuje współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w zakresie współfinansowania w bieżącym roku „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022-2023". Jesteśmy jedną z 33 gmin w województwie wielkopolskim, które zdecydowały się na dofinansowanie do programu in vitro. W budżecie gminy zabezpieczono na ten cel kwotę 10 000,00 zł. 

Realizatorem Programu, który wykona procedury zapłodnienia pozaustrojowego u osób uczestniczących w programie jest Klinika leczenia niepłodności InviMed, ul. Abp. A. Baraniaka 88 E

w Poznaniu. Liczba miejsc jest ograniczona.

Aby zgłosić się do programu wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, który jest dostępny na stronie www.invimed.pl 

Każda para, która zakwalifikuje się do programu, otrzyma maksymalne dofinansowanie do 5 000 zł. Kwota ta jest przeznaczona na jedną procedurę i może być niższa jeśli nie zostaną wykonane wszystkie usługi medyczne przewidziane w programie. Każda para może skorzystać z 3 (maksymalnie) prób zapłodnienia pozaustrojowego (liczba prób z programów dla mieszkańców Wielkopolski sumuje się) – warunkiem jest dostępność miejsc oraz kolejna pozytywna kwalifikacja medyczna.

Więcej
FB 1080 Poznan_33+1 dofinansowanie 09 2023 32.jpg

Bezpłatne konsultacje psychologiczne

10 miesięcy temu

Urząd Gminy Czerwonak informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla osób zmagających się z problemem uzależnienia w rodzinie.

 

Pierwsze konsultacje odbędą się 22 września 2023 roku, w Koziegłowach, ul. Poznańska 15d/82.

Dyżury odbywać się będą w piątki w godz. 17:00-20:00.

 

Prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt: psycholog Rafał Słupiński w godzinach 8:00-16:00 pod numerem telefonu: 605 105 221.

 

 

Więcej
board-4862180_1920.jpg

Karnety na basen dla mieszkańców Gminy Czerwonak

10 miesięcy temu

Urząd Gminy Czerwonak informuje, że 18 października 2023 roku (środa), od godz. 9:00 będzie możliwość uzyskania karnetu na basen. Zapisy telefoniczne prowadzić będzie Wydział Promocji Zdrowia Urzędu Gminy Czerwonak pod numerem telefonu 61 65 44 294 lub 61 65 44 221.

 

Z bezpłatnych karnetów mogą skorzystać:


 • osoby pełnoletnie posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), z terenu gminy Czerwonak,
 • dzieci i młodzież posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia, z terenu gminy Czerwonak.

 

Informujemy, że liczba karnetów jest ograniczona. O przyznaniu karnetu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji Zdrowia Urzędu Gminy Czerwonak pod numerem telefonu: 61 65 44 221 lub 61 65 44 294.

 

Karnety finansowane będą ze środków Gminnego Programu Wsparcia Dorosłych Osób z Niepełnosprawnością oraz ich Rodzin w Gminie Czerwonak na lata 2020-2024 oraz Gminnego Programu Promocji Zdrowia „Zdrowa Gmina Czerwonak” na lata 2021-2025.

 

 

Bernadeta Szulczewska

Wydział Promocji Zdrowia

 

 


Więcej
zajecia-na-basenie-zdrowy-kregoslup.jpg

STYPENDIA SPORTOWE 2024 – JAK, GDZIE, KIEDY ?

10 miesięcy temu

Do kiedy można złożyć wniosek o stypendium sportowe?


Ostatecznym terminem złożenia wniosku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy jest dzień 15 listopada (środa). Wnioski złożone po tym terminie, uznaje się za niezgodne z zapisami przedmiotowej Uchwały Rady Gminy i pozostają one bez rozpatrzenia (zostają odrzucone przez Radę Sportu).

 

Kto może ubiegać się o stypendium sportowe?

O stypendium ubiegają się osoby które:

 • posiadają aktualną licencję polskiego związku sportowego lub innej organizacji sportowej, uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;
 • zamieszkują na terenie Gminy Czerwonak;
 • osiągnęli znaczący wynik sportowy w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin składania wniosków (prosimy we wniosku nie wpisywać starszych osiągnieć);
 • cechują się nienaganną postawą etyczną i moralną oraz przestrzegają obowiązujące przepisy sportowe;
 • nie otrzymują innego stypendium sportowego finansowanego w ramach dotacji uzyskanych z budżetu Gminy Czerwonak.

 

Gdzie otrzymamy wnioski stypendialne?

Wnioski wraz z załącznikami można otrzymać w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub pobrać i wydrukować ze stron internetowych Urzędu Gminy Czerwonak (www.czerwonak.pl) oraz Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN (www.akwenczerwonak.pl)

 

Gdzie składamy wnioski o stypendium?

Wnioski składamy do 15 listopada:

 • osobiście w tymczasowych biurach Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak między 7:00 a 15:00,
 • listownie na adres Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak (decyduje data wpływu do CRKF AKWEN),

 

Co po złożeniu wniosku?

 • w przypadku merytorycznych błędów lub konieczności złożenia uzupełnienia wnioskujący będzie miał 7 dni na wykonanie tych czynności po wcześniejszym wezwaniu,
 • po uzupełnieniach wszystkie wnioski trafią do Rady Sportu, która zaopiniuje wnioski stypendialne,
 • Rada Sportu przedstawi Wójtowi propozycje listy stypendystów, która po akceptacji zostanie opublikowana na stronach internetowych Gminy Czerwonak oraz CRKF Akwen w terminie do 20 grudnia 2023 r.

 

 

Wszystkie pytania oraz wątpliwości prosimy kierować mailowo na adres [email protected] lub telefonicznie pod numer 514 040 587.

Więcej
buck-g94b15775b_1920.jpg

Przypomnienie o terminie płatności III raty podatków

10 miesięcy temu

Wydział Podatków i Opłat przypomina, że w dniu 15 września 2023 r. mija termin płatności III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych.

 

Należności z tytułu podatków należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzji podatkowej. Wpłat można dokonać również u sołtysa oraz w siedzibie Urzędu Gminy w opłatomacie. Prosimy o terminowe regulowanie zobowiązań.

 

Uwaga:

Brak wpłaty w ustawowym terminie może skutkować naliczeniem dodatkowych kosztów tj. kosztów wysłanego upomnienia w kwocie 16,00 zł oraz naliczeniem odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Więcej

Komunikat nr 58 Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w kąpieliskach na terenie województwa wielkopolskiego

11 miesięcy temu

W załączeniu przedstawiamy Komunikat nr 58/2023 z dnia 1 września 2023 r. Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego informujący o jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli funkcjonujących na terenie województwa wielkopolskiego w sezonie kąpieliskowym 2023 r.

Aktualne informacje o kąpieliskach na terenie całego województwa wielkopolskiego można również uzyskać w serwisie kąpieliskowym pod adresem https://sk.gis.gov.pl/ oraz bezpośrednio u organizatorów kąpielisk.

Nie należy korzystać z kąpieli w obszarach, w których nie dokonano oceny jakości wody lub obowiązuje zakaz kąpieli.

Ze względu na możliwość występowania niekorzystnych skutków zdrowotnych nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę lub zapach.

Powyższa sytuacja może świadczyć o silnym zakwicie glonów lub sinic w zbiornikach wodnych.


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Więcej
Komunikat.jpg

Komunikat nr 53 Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w kąpieliskach na terenie powiatu poznańskiego

11 miesięcy temu

W załączeniu przedstawiamy wyciąg z Komunikatu nr 53/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r. Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego informujący o jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego w sezonie kąpieliskowym 2023 r.

Aktualne informacje o kąpieliskach na terenie całego województwa wielkopolskiego można również uzyskać w serwisie kąpieliskowym pod adresem https://sk.gis.gov.pl/ oraz bezpośrednio u organizatorów kąpielisk.

Nie należy korzystać z kąpieli w obszarach, w których nie dokonano oceny jakości wody lub obowiązuje zakaz kąpieli.

Ze względu na możliwość występowania niekorzystnych skutków zdrowotnych nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę lub zapach.

Powyższa sytuacja może świadczyć o silnym zakwicie glonów lub sinic w zbiornikach wodnych.


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Więcej
Komunikat.jpg

Komunikat nr 48 Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w kąpieliskach na terenie powiatu poznańskiego

11 miesięcy temu

W załączeniu przedstawiamy wyciąg z Komunikatu nr 48/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego informujący o jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego w sezonie kąpieliskowym 2023 r.

Aktualne informacje o kąpieliskach na terenie całego województwa wielkopolskiego można również uzyskać w serwisie kąpieliskowym pod adresem https://sk.gis.gov.pl/ oraz bezpośrednio u organizatorów kąpielisk.

Nie należy korzystać z kąpieli w obszarach, w których nie dokonano oceny jakości wody lub obowiązuje zakaz kąpieli.

Ze względu na możliwość występowania niekorzystnych skutków zdrowotnych nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę lub zapach.

Powyższa sytuacja może świadczyć o silnym zakwicie glonów lub sinic w zbiornikach wodnych.


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Więcej
Komunikat.jpg

Wydarzenia w gminie Czerwonak w sierpniu

11 miesięcy temu

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem wydarzeń na sierpień.

Dzieje się!

Więcej
367395884_686866653481554_8282288455106240633_n.jpg

Komunikat nr 45 Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w kąpieliskach na terenie powiatu poznańskiego

12 miesięcy temu

W załączeniu przedstawiamy wyciąg z Komunikatu nr 45/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r. Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego informujący o jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego w sezonie kąpieliskowym 2023 r.

Aktualne informacje o kąpieliskach na terenie całego województwa wielkopolskiego można również uzyskać w serwisie kąpieliskowym pod adresem https://sk.gis.gov.pl/ oraz bezpośrednio u organizatorów kąpielisk.

Nie należy korzystać z kąpieli w obszarach, w których nie dokonano oceny jakości wody lub obowiązuje zakaz kąpieli.

Ze względu na możliwość występowania niekorzystnych skutków zdrowotnych nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę lub zapach. Powyższa sytuacja może świadczyć o silnym zakwicie glonów lub sinic w zbiornikach wodnych.


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Więcej
Komunikat.jpg

Komunikat nr 44 Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w kąpieliskach na terenie powiatu poznańskiego

12 miesięcy temu

W załączeniu przedstawiamy wyciąg z Komunikatu nr 44/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r. Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego informujący o jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego w sezonie kąpieliskowym 2023 r.

Aktualne informacje o kąpieliskach na terenie całego województwa wielkopolskiego można również uzyskać w serwisie kąpieliskowym pod adresem https://sk.gis.gov.pl/ oraz bezpośrednio u organizatorów kąpielisk.

Nie należy korzystać z kąpieli w obszarach, w których nie dokonano oceny jakości wody lub obowiązuje zakaz kąpieli.

Ze względu na możliwość występowania niekorzystnych skutków zdrowotnych nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę lub zapach. Powyższa sytuacja może świadczyć o silnym zakwicie glonów lub sinic w zbiornikach wodnych.


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Więcej
Komunikat.jpg

Urząd Gminy Czerwonak nieczynny 14 sierpnia

12 miesięcy temu

Informujemy, że Urząd Gminy Czerwonak będzie nieczynny w poniedziałek 14 sierpnia.

Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 19 sierpnia. 

Więcej
IMG_0712.jpg

Komunikat nr 38 Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w kąpieliskach na terenie powiatu poznańskiego

12 miesięcy temu

W załączeniu przedstawiamy wyciąg z Komunikatu nr 38/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r. Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego informujący o jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego w sezonie kąpieliskowym 2023 r.

Aktualne informacje o kąpieliskach na terenie całego województwa wielkopolskiego można również uzyskać w serwisie kąpieliskowym pod adresem https://sk.gis.gov.pl/ oraz bezpośrednio u organizatorów kąpielisk.

Nie należy korzystać z kąpieli w obszarach, w których nie dokonano oceny jakości wody lub obowiązuje zakaz kąpieli.

Ze względu na możliwość występowania niekorzystnych skutków zdrowotnych nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę lub zapach. Powyższa sytuacja może świadczyć o silnym zakwicie glonów lub sinic w zbiornikach wodnych.


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Więcej
Komunikat.jpg

Komunikat nr 36 Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w kąpieliskach na terenie powiatu poznańskiego

12 miesięcy temu

W załączeniu przedstawiamy wyciąg z Komunikatu nr 36/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego informujący o jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego w sezonie kąpieliskowym 2023 r.

Aktualne informacje o kąpieliskach na terenie całego województwa wielkopolskiego można również uzyskać w serwisie kąpieliskowym pod adresem https://sk.gis.gov.pl/ oraz bezpośrednio u organizatorów kąpielisk.

Nie należy korzystać z kąpieli w obszarach, w których nie dokonano oceny jakości wody lub obowiązuje zakaz kąpieli.

Ze względu na możliwość występowania niekorzystnych skutków zdrowotnych nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę lub zapach. Powyższa sytuacja może świadczyć o silnym zakwicie glonów lub sinic w zbiornikach wodnych.


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Więcej
Komunikat.jpg

Komunikat nr 35 Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w kąpieliskach na terenie powiatu poznańskiego

12 miesięcy temu

W załączeniu przedstawiamy wyciąg z Komunikatu nr 35/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego informujący o jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego w sezonie kąpieliskowym 2023 r.

Aktualne informacje o kąpieliskach na terenie całego województwa wielkopolskiego można również uzyskać w serwisie kąpieliskowym pod adresem https://sk.gis.gov.pl/ oraz bezpośrednio u organizatorów kąpielisk.

Nie należy korzystać z kąpieli w obszarach, w których nie dokonano oceny jakości wody lub obowiązuje zakaz kąpieli.

Ze względu na możliwość występowania niekorzystnych skutków zdrowotnych nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę lub zapach. Powyższa sytuacja może świadczyć o silnym zakwicie glonów lub sinic w zbiornikach wodnych.


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Więcej
Komunikat.jpg

Zajęcia ruchowe w wodzie dla mieszkańców Gminy Czerwonak

12 miesięcy temu

Zapraszamy mieszkańców Gminy Czerwonak, od 45 roku życia (rocznik 1978 i starsi) na zajęcia ruchowe w wodzie (aqua aerobik), które będą odbywały się na pływalni w Koziegłowach, przy ul. Piłsudskiego 3.

 

Zajęcia rozpoczną się we wrześniu i będą odbywały się we wtorki i czwartki:

 

 • grupa I – godz. 8:00-8:30;
 • grupa II – godz. 8:30-9:00;
 • grupa III – godz. 15:30-16:00;
 • grupa IV – godz. 16:00-16:30.

 

Prowadzone będą w grupach po 20 osób. Na każdą grupę przypadał będzie cykl 10 spotkań, liczonych dwa razy w tygodniu po jednej godzinie pobytu na basenie, w tym 30 minut zorganizowanych ćwiczeń ruchowych w wodzie.

 

Aby skorzystać z zajęć konieczne jest zapisanie telefonicznie. Osoby zapisane, po otrzymaniu potwierdzenia, zobowiązane będą do pokrycia częściowych kosztów zajęć w wysokości 6 zł

za pojedyncze zajęcia, płatne z góry za 10 zajęć tj. w sumie 60 zł w kasie pływalni w Koziegłowach.

 

Zapisy telefoniczne w poniedziałek 28 sierpnia 2023 r. od godz. 10:00 prowadzić będzie Wydział Promocji Zdrowia Urzędu Gminy Czerwonak pod numerem telefonu 61 65 44294 lub 221. Zajęcia rozpoczną się od 12 września 2023 roku.

 

Zajęcia współfinansowane są ze środków Gminnego Programu Promocji Zdrowia „ZDROWA GMINA CZERWONAK” na lata 2021-2025.

 

Więcej
Fotolia_123619130_Subscription_Monthly_XXL.jpg

Kładka pieszo-rowerowa w Owińskach zaprasza!

12 miesięcy temu

Miło nam przekazać informację, że otrzymaliśmy wszystkie niezbędne odbiory robót budowlanych, a prace porządkowe wokół kładki pieszo-rowerowej w Owińskach zostały zakończone.

W związku z tym udostępniamy kładkę jej użytkownikom!


Kładka pieszo-rowerowa w Owińskach stanowi atrakcję turystyczną między innymi dzięki swoim tarasom widokowym - najwyższy punkt tarasowy zapewnia widok na panoramę Warty z wysokości 25 metrów!

Przeprawa jest „bramą" do Puszczy Zielonki i jej sąsiednich atrakcji:


pomnika przyrody - dębu Bartek,

kąpieliska AKWEN Tropicana z zielonym labiryntem,

przystani kajakowej w Owińskach,

malowniczych zbiorników pożwirowych i wyciągu do wakeboardingu,

unikatowego Parku Orientacji Przestrzennej,

Biblioteki Zapachów oraz muzeum tyflologicznego,

zabudowań pocysterskich,

zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja,

Traperskiej Osady w Bolechówku,

trasy questu: „Wokół klasztoru w Owińskach”.

 

Na terenie obiektu umieszczono InfoKiosk, wyświetlający informacje pasażerskie oraz ciekawostki turystyczne z okolicznych gmin. W ramach projektu pn. "Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę" zainstalowano elektroniczny system wspierania bezpieczeństwa i orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnościami. Jest to system umożliwiający komunikację dla osób z niepełnosprawnością, głównie wzrokową, pomiędzy obiektem kładki pieszo-rowerowej a dworcem PKP w Owińskach. Aby korzystać z systemu potrzebne jest urządzenie mobilne wyposażone w aplikację YourWay. Aplikację można bezpłatnie pobrać ze sklepu Android lub iOS.

 

Kładka pieszo - rowerowa ma długość około 130 m a najdłuższe przęsło nad rzeką Wartą aż 83 m. Cała powstała infrastruktura rowerowa ma długość ponad 200 m i znajduje się 10 m nad lustrem wody. Szerokość kładki wynosi 3,9 m.

 Jak dojechać?  


 

 • pociągiem Kolei Wielkopolskich - przystanek końcowy: Dworzec w Owińskach (stąd pieszo 25 minut, rowerem 10 minut)
 • autobusem linii: 312 i 342 z Ronda Śródka w Poznaniu - przystanek końcowy: Owińska Parkowa (stąd pieszo 10 minut, rowerem 5 minut)
 • samochodem - najbliższy parking znajduje się na Placu Przemysława w Owińskach (stąd pieszo 7 minut)   

 

 

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki bardzo dobrej współpracy metropolitalnej Gminy Czerwonak z Miastem Poznań, Powiatem Poznańskim, Gminą Suchy Las, a całość dofinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wartość inwestycji wynosi 27.104.000,00 zł, w tym wartość dofinansowania projektu z WRPO wynosi 4.299.536,51 zł. Udział Gminy Czerwonak w budowie kładki to 8.942.437,84 zł.


 

Więcej
fot.M. Deckert.jpg

Komunikat nr 31 Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w kąpieliskach na terenie powiatu poznańskiego

12 miesięcy temu

W załączeniu przedstawiamy wyciąg z Komunikatu nr 31/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego informujący o jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego w sezonie kąpieliskowym 2023 r.

Aktualne informacje o kąpieliskach na terenie całego województwa wielkopolskiego można również uzyskać w serwisie kąpieliskowym pod adresem https://sk.gis.gov.pl/ oraz bezpośrednio u organizatorów kąpielisk.

Nie należy korzystać z kąpieli w obszarach, w których nie dokonano oceny jakości wody lub obowiązuje zakaz kąpieli.

Ze względu na możliwość występowania niekorzystnych skutków zdrowotnych nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę lub zapach. Powyższa sytuacja może świadczyć o silnym zakwicie glonów lub sinic w zbiornikach wodnych.


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Więcej
Komunikat.jpg

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022 – 2029

12 miesięcy temu

Zapraszamy do udziału konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022 – 2029 w dniach od 27 lipca 2023 r. do 28 sierpnia 2023 r.

W czasie trwania konsultacji społecznych:


1) ustawiony będzie punkt konsultacyjny podczas pikniku gminnego w dniu 29 lipca 2023 r. przed pałacem w Owińskach w godzinach od 17.00 do 20.00;

2) zostanie przeprowadzony spacer studyjny w dniu 29 lipca 2023 r. spod pałacu w Owińskach o godzinie 18.00;

3) odbędzie się spotkanie otwarte z interesariuszami oraz debata publiczna w dniu 17 sierpnia 2023 r. o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury „Sokół” w Czerwonaku, ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak, na którym zostaną omówione propozycje projektów i działań do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022 -2029, a także będzie możliwość składania uwag.

Uwagi do projektu programu można składać od dnia 27 lipca 2023 r. do dnia 28 sierpnia 2023 r. na jeden z poniższych sposobów:

1) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak (decyduje data wpływu do urzędu);

2) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej - skrytka ePuap;

3) w formie pisemnej oraz ustnej w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:00;

4) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

 

 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022 – 2029 wraz z załącznikami można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: https://bip.czerwonak.pl/7211/dokument/30125

Więcej

Komunikat nr 28 Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w kąpieliskach na terenie powiatu poznańskiego

12 miesięcy temu

W załączeniu przedstawiamy wyciąg z Komunikatu nr 28/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego informujący o jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego w sezonie kąpieliskowym 2023 r.

Aktualne informacje o kąpieliskach na terenie całego województwa wielkopolskiego można również uzyskać w serwisie kąpieliskowym pod adresem https://sk.gis.gov.pl/ oraz bezpośrednio u organizatorów kąpielisk.

Nie należy korzystać z kąpieli w obszarach, w których nie dokonano oceny jakości wody lub obowiązuje zakaz kąpieli.

Ze względu na możliwość występowania niekorzystnych skutków zdrowotnych nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę lub zapach. Powyższa sytuacja może świadczyć o silnym zakwicie glonów lub sinic w zbiornikach wodnych.


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Więcej
Komunikat.jpg

80 edycja Tour de Pologne także w gminie Czerwonak!

12 miesięcy temu

Już w najbliższą sobotę (29 lipca) rozpocznie się 80 edycja Tour de Pologne! Kolarze przejadą przez gminę Czerwonak:

 

 • przekraczając most na Warcie w Promnicach, wjadą w ul. Wojska Polskiego,
 • dalej w kierunku Bolechowa-Osiedle ul. Poligonową,
 • skręcą w ul. Poznańską (DW 196)
 • i popędzą do Murowanej Gośliny.

 

Będą na „naszym terenie” pewnie nie dłużej niż 15 minut (pomiędzy godziną 12:45 a 13.00, choć to wyścig, więc ten czas może się nieco zmienić).

Spodziewajcie się o tej porze pewnych utrudnień w ruchu samochodowym.

 

Zachęcamy do kibicowania, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa!

Więcej
przez gminę Czerwonak.png

Podpisano umowę na budowę ulicy Marysieńki w Czerwonaku

12 miesięcy temu

26 lipca w siedzibie Urzędu Gminy podpisana została umowa na budowę ulicy Marysieńki w Czerwonaku.

 

Wykonawcą będzie firma KOMA Mariusz Kowalski z siedzibą w Poznaniu a w ramach inwestycji zrealizowane zostaną:

 

 • budowa nowej drogi o długości: 298 m, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
 • budowa obustronnego chodnika na całej długości drogi,
 • budowa odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej.

·W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidziano także wykonanie przejść dla pieszych, w tym jednego wyniesionego doświetlonego dwiema lampami.

 

Termin realizacji inwestycji: 7 miesięcy.

Wartość inwestycji to 2.126.501,92 zł z czego 50% jest dofinansowane z Funduszu Rozwoju Dróg.

Więcej
20230726_105630poziom.jpg

Komunikat nr 23 Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w kąpieliskach na terenie powiatu poznańskiego

rok temu

W załączeniu przedstawiamy wyciąg z Komunikatu nr 23/2023 z dnia 21 lipca 2023 r. Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego informujący o jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego w sezonie kąpieliskowym 2023 r.

Aktualne informacje o kąpieliskach na terenie całego województwa wielkopolskiego można również uzyskać w serwisie kąpieliskowym pod adresem https://sk.gis.gov.pl/ oraz bezpośrednio u organizatorów kąpielisk.

Nie należy korzystać z kąpieli w obszarach, w których nie dokonano oceny jakości wody lub obowiązuje zakaz kąpieli.

Ze względu na możliwość występowania niekorzystnych skutków zdrowotnych nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę lub zapach. Powyższa sytuacja może świadczyć o silnym zakwicie glonów lub sinic w zbiornikach wodnych.


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Więcej
Komunikat.jpg

Komunikat nr 18 Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w kąpieliskach na terenie powiatu poznańskiego

rok temu

W załączeniu przedstawiamy wyciąg z Komunikatu nr 18/2023 z dnia 17 lipca 2023 r. Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego informujący o jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego sezonie kąpieliskowym 2023 r.

Aktualne informacje o kąpieliskach na terenie całego województwa wielkopolskiego można również uzyskać w serwisie kąpieliskowym pod adresem https://sk.gis.gov.pl/ oraz bezpośrednio u organizatorów kąpielisk.

Nie należy korzystać z kąpieli w obszarach, w których nie dokonano oceny jakości wody lub obowiązuje zakaz kąpieli.

Ze względu na możliwość występowania niekorzystnych skutków zdrowotnych nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę lub zapach. Powyższa sytuacja może świadczyć o silnym zakwicie glonów lub sinic w zbiornikach wodnych.


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Więcej
Komunikat.jpg

Komunikat nr 16 Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w kąpieliskach

rok temu

W załączeniu przedstawiamy wyciąg z Komunikatu nr 16/2023 z dnia 13 lipca czerwca 2023 r. Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego informujący o jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu poznańskiego.

Aktualne informacje o kąpieliskach na terenie województwa wielkopolskiego można również uzyskać w Serwisie kąpieliskowym pod adresem https://sk.gis.gov.pl/ oraz bezpośrednio u organizatorów kąpielisk.

Nie należy korzystać z kąpieli w obszarach, w których nie dokonano oceny jakości wody lub obowiązuje zakaz kąpieli.

Ze względu na możliwość występowania niekorzystnych skutków zdrowotnych nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę lub zapach. Powyższa sytuacja może świadczyć o silnym zakwicie glonów lub sinic w zbiornikach wodnych.


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Więcej
Komunikat.jpg

Zawiadomienie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Kicin – rejon ul. Fabrycznej i Okrężnej'

rok temu

Zawiadamiamy o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kicin – rejon ul. Fabrycznej i Okrężnej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 lipca 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r. oraz o dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami, która odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2023 r. o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie, przy ul. Gwarna 1 w Kicinie.


Ewentualne uwagi do ww. projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Czerwonak z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: [email protected], w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2023 r. Dodatkowe informacje, a także dokumenty znajdują się TUTAJ

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej


Więcej

Doładowywanie Karty PEKA dla seniorów

rok temu

Informujemy, że od dnia 17 lipca 2023 r. zostaje uruchomiony punkt doładowań karty PEKA dla seniorów w ramach programu Czerwonacka Karta Seniora.

Punkt będzie się mieścił w Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej 30 (budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Stanu Cywilnego) i będzie otwarty w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 13.00.

Przypominamy, że seniorom w wieku do 70 lat posiadającym Czerwonacką Kartę Seniora przysługuje bezpłatne doładowanie t-Portmonetki na karcie PEKA raz na rok w wysokości 50 złotych. 

Więcej
82616kartapekaimiennapng.png

Komunikat nr 14 Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w kąpieliskach

rok temu

W załączeniu przedstawiamy wyciąg z Komunikatu nr 14/2023 z dnia 10 lipca czerwca 2023 r. Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego informujący o jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu poznańskiego.

Aktualne informacje o kąpieliskach na terenie województwa wielkopolskiego można również uzyskać w Serwisie kąpieliskowym pod adresem https://sk.gis.gov.pl/ oraz bezpośrednio u organizatorów kąpielisk.

Nie należy korzystać z kąpieli w obszarach, w których nie dokonano oceny jakości wody lub obowiązuje zakaz kąpieli.

Ze względu na możliwość występowania niekorzystnych skutków zdrowotnych nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę lub zapach. Powyższa sytuacja może świadczyć o silnym zakwicie glonów lub sinic w zbiornikach wodnych.


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Więcej
Komunikat.jpg

Zmiana lokalizacji wydawania kart seniora oraz kart dużych rodzin

rok temu

Uprzejmie informujemy, że wnioski o wydanie:

 

- Czerwonackiej Karty Seniora

- Ogólnopolskiej Karty Seniora

- Karty Dużej Rodziny

- Wielkopolskiej Karty Rodziny

- Czerwonackiej Karty Dużej Rodziny

należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Czerwonak ul. Gdyńska 30 (już nie w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak)

 

Kontakt:

Anna Pacholska tel. 669 977 732 wnioski dotyczące kart dużej rodziny

Jakub Dłubała tel. 669 977 682 wnioski dotyczące kart seniora

Więcej
45530010220230748241jpg.jpg

Komunikat nr 10 Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w kąpieliskach

rok temu

W załączeniu przedstawiamy wyciąg z Komunikatu nr 10/2023 z dnia 3 lipca czerwca 2023 r. Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego informujący o jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu poznańskiego.

Aktualne informacje o kąpieliskach na terenie województwa wielkopolskiego można również uzyskać w Serwisie kąpieliskowym pod adresem https://sk.gis.gov.pl/ oraz bezpośrednio u organizatorów kąpielisk.

Nie należy korzystać z kąpieli w obszarach, w których nie dokonano oceny jakości wody lub obowiązuje zakaz kąpieli.

Ze względu na możliwość występowania niekorzystnych skutków zdrowotnych nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę lub zapach. Powyższa sytuacja może świadczyć o silnym zakwicie glonów lub sinic w zbiornikach wodnych.


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Więcej
Komunikat.jpg

Zasady głosowania w Czerwonackim Budżecie Obywatelskim

rok temu

Czerwonacki Budżet Obywatelski – głosujemy!

Z 15 projektów zgłoszonych do realizacji w 2024 r. Zespół Weryfikujący zakwalifikował 13 do głosowania mieszkańców. Odbędzie się ono wyłącznie drogą elektroniczną w terminie od 1 czerwca do 9 lipca za pośrednictwem strony https://czerwonak.konsultacjejst.pl


Jak zagłosować?

- prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec gminy Czerwonak, bez względu na wiek,

- zagłosować można tylko jeden raz,

- w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, głos jest uznany za ważny po akceptacji oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego.

- mieszkaniec, który nie posiada meldunku na terenie gminy Czerwonak, może wziąć udział w głosowaniu po złożeniu lub przesłaniu w formie pisemnej do Urzędu Gminy Czerwonak oświadczenia o zamieszkaniu na terenie gminy Czerwonak. Należy je dostarczyć do urzędu w terminie od 1 czerwca do 9 lipca 2023 r.

- łącznie należy oddać 4 głosy (po 2 w każdej kategorii kwotowej)

 

 

Zdecyduj na co wydać 400 000 zł brutto.

W tej edycji Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego projekty mogły być zgłaszane w dwóch kategoriach kwotowych, z czego:

• w pierwszej kategorii kwotowej, w której koszt pojedynczego projektu może być mniejszy lub równy wartości 50 000 zł brutto;

• w drugiej kategorii kwotowej , w której koszt pojedynczego projektu musi być większy niż 50 000 zł brutto i nie może przekroczyć wartości 150 000 zł brutto

 

Więcej
CBO 2.jpg

Trwa sprzedaż końcowa rządowego węgla

rok temu

Uwaga! Trwa sprzedaż końcowa rządowego węgla. Wnioski można składać od 20 do 30 czerwca 2023 r. Nie obowiązują limity.

Ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej:


 • ekogroszek – 5 ton

Cena za jedną tonę paliwa stałego wynosi 1 700,00 zł.

Wnioski o zakup węgla, które zostały złożone przed dniem 20 czerwca 2023 roku i nie zostały zrealizowane, pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. W przypadku tych osób konieczne jest złożenie nowego wniosku o zakup węgla w ramach sprzedaży końcowej.

Węgiel sprzedawany jest w kolejności złożonych i zweryfikowanych przez Urząd Gminy Czerwonak wniosków.

Wpłaty za wnioskowany węgiel należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych po uzyskaniu informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o zakup.

Odbiór zakupionego węgla będzie odbywać się z miejsca wskazanego przez Urząd na podstawie dokumentów odbioru przekazanych mieszkańcowi, po wcześniejszym zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.

Transport węgla z miejsca wskazanego przez Urząd jest realizowany przez mieszkańca. Ewentualną, odpłatną usługę transportową może świadczyć punkt wydający węgiel zgodnie ze swoim cennikiem.

Urząd Gminy Czerwonak nie ma wpływu i nie odpowiada za jakość poszczególnych sortymentów węgla.

W Urzędzie Gminy Czerwonak, na wydzielonym stanowisku, pracownik pomoże wypełnić oraz wydrukować wniosek. Można tego dokonać w godzinach pracy urzędu: poniedziałki: 9:00 – 17:00, wtorki – piątki: 7:30 – 14:30.

Dodatkowe pytania należy kierować do Zespołu ds. Gospodarki Odpadami pod nr tel.: 61 65 44 299

Więcej
pexels-pixabay-46801.jpg

Od 24 lutego brak możliwości doładowania Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA)

ponad rok temu

Informujemy, że w związku ze zmianą operatora stacji paliw w Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej 2 od dnia 24 lutego 2023 r. nastąpi przerwa w możliwości doładowania karty PEKA.

Kartę PEKA będzie można doładować na stacji paliw w Czerwonaku wyłącznie do dnia 23 lutego 2023 r.

Termin wznowienia możliwości doładowania karty PEKA w tym punkcie uzależniony jest od decyzji Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Równocześnie przypominamy, że w naszych gminnych autobusach można płacić za bilety w formie elektronicznej.

Więcej
PEKA,.jpg

Nowa siedziba Urzędu Stanu Cywilnego oraz obsługi dowodów osobistych - ulica Gdyńska 30 w Czerwonaku.

ponad rok temu

W poniedziałek 6 lutego Urząd Stanu Cywilnego oraz obsługa dowodów osobistych przywitały swoich klientów w nowo wybudowanej siedzibie przy ulicy Gdyńskiej 30 w Czerwonaku (nowy budynek GOPS).

W nowej lokalizacji znajduje się również nowoczesna Sala Ślubów.

Zapraszamy do nowej siedziby.

Godziny otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego i stanowisk ds. dowodów osobistych:

 


 • Poniedziałek 9.00 – 17.00
 • Wtorek – Piątek 7.30 – 15.00Więcej