Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaOgłoszenia
w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Zebranie wiejskie sołectwa Promnice

5 dni temuza 17 dni

Sołtys Sołectwa Promnice zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się 11 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz. 18:30 w Klubie „Iskra” w Promnicach przy ul. Północnej 58.


W przypadku braku kworum w pierwszym terminie zebranie wiejskie odbędzie się 11 kwietnia 2023 r. o godz. 18:45.


Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania wiejskiego.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wybór sekretarza posiedzenia.

4. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania wiejskiego.

5. Informacja na temat jakości wody w Promnicach.

6. Informacja na temat budowy ul. Północnej w Promnicach.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie zebrania wiejskiego.


Sołtys Sołectwa Promnice

Edyta Godawa


Więcej
zebranie sołeckie Promnice.jpg

Rewitalizacja - spotkanie otwarte

5 dni temudzień temu

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu otwartym i debacie w ramach konsultacji społecznych uchwały ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Gminy Czerwonak.

Jest to pierwszy etap procesu rewitalizacji, którego końcowym efektem będzie Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czerwonak na lata 2022-2029.


Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Czerwonak dostępne na platformie: https://czerwonak.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne

Więcej
plakat czewrony WGP.jpg

Targi Pracy i Edukacji w gminie Czerwonak

10 dni temuza 4 dni

Zapraszamy do udziału w Targach Pracy i Edukacji, które odbędą się 29 marca 2023 r. w godz. 13.00-17.00 w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach.

W wydarzeniu wezmą udział pracodawcy z terenu gminy Czerwonak i szkoły ponadpodstawowe.

Na stoiskach uczestników będzie można zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy i ofertami edukacyjnymi szkół ponadpodstawowych.

W trakcie spotkania przewidziane są prezentacje firm na scenie, a także warsztaty z doradztwa zawodowego prowadzone przez specjalistów z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.


Więcej
plakat_net — kopia.jpg

Wybory uzupełniające zarządu Osiedla Karolin w Koziegłowach

11 dni temuza 9 dni

Wójt Gminy Czerwonak zwołuje ogólne zebranie mieszkańców w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających zarządu Osiedla Karolin w Koziegłowach, które odbędzie się 3 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w siedzibie zarządu Osiedla Karolin, os. Karolin 16 C/U1 w Koziegłowach.

Porządek obrad

1.   Otwarcie ogólnego zebrania mieszkańców.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Wybór przewodniczącego ogólnego zebrania mieszkańców.

4.   Sprawozdanie przewodniczącej zarządu Osiedla Karolin z realizacji uchwał i wniosków, z poprzedniego ogólnego zebrania mieszkańców.

5.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.   Wybory uzupełniające – wybór członków zarządu:

a)   zgłaszanie kandydatów,

b)   głosowanie,

c)   ogłoszenie wyników.

7.   Wolne głosy i wnioski.

8.   Zamknięcie ogólnego zebrania mieszkańców.Wójt Gminy Czerwonak

Marcin Wojtkowiak

Więcej
wybory uzupełniające Karolin.jpg

II Gminne Spotkanie Kobiet “Podaruj sobie czas, teraz.”

12 dni temu10 godzin temu

Drogie Panie, Mieszkanki naszej Gminy i nie tylko!

Już dziś zapiszcie w kalendarzu datę – 25 marca

W tym dniu zapraszamy Was serdecznie na II Gminne Spotkanie Kobiet pod hasłem “Podaruj sobie czas, teraz.”  

 

Klub Kobiet Aktywnych we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sokół mają zaszczyt zaprosić Mieszkanki Gminy Czerwonak na – II GMINNE SPOTKANIE KOBIET „Podaruj sobie czas, teraz”, które odbędzie się 25 marca w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach.


Podarujcie sobie ten czas i bądźcie z nami.

Więcej na naszym fanpage https://www.facebook.com/KlubKobietAktywnychCzerwonak/ – zachęcamy do śledzenia. 

Wstęp wolny!

To nasz dzień Drogie Panie, więc korzystajcie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

w imieniu Klubu Kobiet Aktywnych

 

Anita Banaszak i Karolina Wasilewska-Waligórska

Więcej
cover kwadrat_KKA_25.jpg

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w gminie Czerwonak - Uczenie się osób dorosłych

17 dni temu

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie gminy Czerwonak realizowane jest badanie ankietowe Uczenie się osób dorosłych (UD).


Międzynarodowe badanie Uczenie się osób dorosłych (Adult Education Survey), jest jednym z elementów systemu tworzącego statystyki dotyczące uczenia się osób dorosłych w Europie. Za kluczowy czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego uważane jest stałe, trwające przez całe życie podnoszenie kwalifikacji i umiejętności. Dlatego zagadnienie uczenia się osób dorosłych zajmowało i zajmuje obecnie znaczącą pozycję w wielu strategiach i programach polityki europejskiej, takich jak strategia Lizbońska, strategia „Europa 2020” i będący ich kontynuacją „Plan działania dla wdrożenia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych”. Badanie Uczenie się osób dorosłych odbywa się co 6 lat. Jest to już czwarta edycja tego badania.


Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/


Więcej informacji o badaniu na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/41

 

Więcej

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w gminie Czerwonak - Badanie budżetu czasu ludności

17 dni temu

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie gminy Czerwonak realizowane jest Badanie budżetu czasu ludności (BCL).


Badanie Budżetu czasu ludności dostarcza informacji o strukturze dobowego budżetu czasu społeczeństwa, jak również jego zróżnicowaniu w zależności od cech demograficzno-społecznych, ekonomicznych i terytorialnych respondentów. Wyniki badania służą do m.in. do wyceny wartości czasu pracy w gospodarstwie domowym, są pomocne w szacunkach dla rachunków narodowych i do sporządzania ogólnonarodowego bilansu czasu pracy, znajdują praktyczne zastosowanie np. w orzecznictwie sądowym podczas zasądzania alimentów na rzecz osób trudniących się pracą domową.


Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/


Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/40

Więcej

Konkurs "Inteligentne przejście"

22 dni temu

Wszyscy wiemy jak ważne jest bezpieczeństwo na drogach i na przejściach dla pieszych.

Mamy świetną okazję do tego, by w gminie Czerwonak zadbać o nie jeszcze bardziej!


Czerwonak bierze udział w konkursie „Inteligentne Przejście” organizowanym przez Orange Polska, w którym można wygrać przebudowę przejścia dla pieszych na inteligentne przejście.


W trzech zwycięskich miastach/gminach* Orange przekształci po jednym niebezpiecznym przejściu dla pieszych w dużo bezpieczniejsze, aktywne przejście „smart”. Jeśli wygramy zmodernizowane zostanie przejście przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i św. Wojciecha w Czerwonaku.


O wygranej zadecydują oddane głosy za pośrednictwem strony internetowej.


Jak zagłosować?


- wystarczy wejść na stronę konkursu www.inteligentneprzejscie.pl,


- wybrać Czerwonak z listy alfabetycznej,


- podać swój numer telefonu, na który zostanie wysłany bezpłatny kod uwierzytelniający, a następnie otrzymany kod wpisać w odpowiednie pole,


- zapoznać się i zaakceptować Regulamin i potrzebne zgody,


- nacisnąć przycisk „Głosuję”.


Pamiętaj – z jednego numeru telefonu możesz zagłosować tylko raz.


Głosować na Czerwonak mogą wszyscy bez względu na to, gdzie mieszkają. Każdy głos się liczy.


Głosowanie online trwa do 28 marca.


Nowe technologie mogą zwiększyć bezpieczeństwo również w naszej gminie, dlatego serdecznie zachęcamy wszystkich do głosowania w konkursie „Inteligentne przejście”.


Więcej informacji i aktualizowane na bieżąco wyniki głosowania znajdują się na stronie internetowej konkursu

www.inteligentneprzejscie.pl


Jak działa inteligentne przejście?


Czujniki ruchu wykrywają pieszego już z odległości kilkunastu metrów i natychmiast aktywują świetlną i dźwiękową sygnalizację ostrzegawczą. Specjalny system doświetlania sprawia, że przechodzący są lepiej widoczni dla kierowców. Z kolei sygnały dźwiękowe ostrzegają mniej uważnych pieszych, że zbliżają się do pasów.

Już ponad sto miast w Polsce korzysta z inteligentnych rozwiązań, w tym z przejść dla pieszych „smart”.


*Duże i małe miasta/gminy mają równe szanse na wygraną, bo organizatorzy przypisują głosom na każde miasto odpowiednią wagę, proporcjonalne do liczby jego mieszkańców.

Więcej
Baner-promocyjny social media-1200x1200_konkurs-Orange.png

Podpisanie umowy na budowę ulic w Bolechówku

23 dni temu

1 marca w Urzędzie Gminy Czerwonak miało miejsce podpisanie umowy z firmą Iveston Sp. z o.o. na budowę ulic: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej, Akacjowej w Bolechówku oraz połączenia drogowego pomiędzy ulicami Daglezjową i Lipową w Bolechówku. W ramach zadania zostaną wybudowane drogi o łącznej długości 1518 m wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej. Na powyższych ulicach zostanie uzupełnione oświetlenie, a dotychczasowe oprawy zostaną wymienione na energooszczędne. W ramach projektu przewidziano również przebudowę podziemnej i napowietrznej infrastruktury technicznej kolidującej z budową dróg. Inwestycja ma potrwać do połowy 2024 roku. Wartość umowy to 8,2 mln zł, przy czym 95% dofinansowania inwestycji pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Więcej
IMG_3051.JPG

Wybory do Rady Seniorów

29 dni temu

Szanowni Seniorzy,

od 20 lutego 2023 r. (poniedziałek) rusza nabór wniosków na kolejną kadencję Rady Seniorów Gminy Czerwonak.

W skład Rady wejdą osoby wybrane spośród kandydatów zgłoszonych przez Środowiska Senioralne oraz seniorów niezrzeszonych.

 

Nabór wniosków potrwa do 15 marca 2023 r. (środa).

 

Odpowiednie druki zgłoszeń można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czerwonak, Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czerwonak (https://bip.czerwonak.pl/6875), w Urzędzie Gminy Czerwonak,

w gminnych klubach seniora, w Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach oraz w Klubie Seniora „Karolinka” w Koziegłowach.


Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Gminy Czerwonak w Biurze Rady i Sołectw, tel. 61 65 44 241 lub 61 65 44 242.

Więcej
seniorzy.jpg

Kategorie

Kalendarz wydarzeń